Home
Familiemediation
Kinderen en Scheiding
Mediation in Straf- en Herstelzaken
Wanneer mediation
Over Paula Beentjes
Kosten
Contact

 

>Wanneer mediation

Soms lossen conflicten vanzelf op, soms echter komen mensen er samen niet meer uit. Dan is het mogelijk om een rechtszaak aan te spannen. Maar u kunt

uw conflict ook samen oplossen met de hulp van een mediator. De rechter verwijst inmiddels in veel gevallen ook zaken door naar de mediator, bijvoorbeeld

als hij vindt dat partijen eerst moeten proberen er onderling uit te komen.

 

>Mediation kan iets voor u zijn:

- als u de oplossing samen met de andere partij zelf in de hand wenst te houden;

- als alle partijen zich oprecht willen inzetten om tot een gezamenlijke oplossing te komen;

- als u niet afhankelijk wilt zijn van een onzekere uitkomst van een langlopende gerechtelijke procedure;

- als u het belangrijk vindt dat de relatie met de andere betrokkene(n) bij het conflict goed blijft of verbetert. Dit is van groot belang bij conflicten in de

familiesfeer. Familieconflicten zijn bij uitstek geschikt om in mediation op te lossen.

 

 

>De belangrijkste voordelen van mediation ten opzichte van gerechtelijke procedures:

- mediationprocedures zijn veelal sneller afgerond dan rechtszaken;

- mediation is goedkoper dan een rechtszaak;

- mediation maakt een respectvolle afhandeling mogelijk, daardoor wordt de onderlinge verstandhouding van de betrokkenen niet onnodig beschadigd;

- in mediation gaat het erom dat beide betrokkenen tevreden uit het conflict komen, er wordt altijd toegewerkt naar een 'win-win-oplossing', er zijn dus geen

verliezers.

 

>Uitgangspunten van mediation:

 

Vrijwilligheid

Deelname aan het mediationproces is vrijwillig. Dat betekent dat elke betrokkene, inclusief de mediator, de mediation op ieder gewenst moment kan stoppen.

Wel wordt tijdens de mediationbijeenkomsten van betrokkenen de bereidheid gevraagd om samen naar oplossingen te zoeken en zich in te spannen er

samen in mediation uit te komen. Deelname is dus vrijwillig, niet vrijblijvend.

 

Vertrouwelijkheid

 Om de kern van wat betrokkenen verdeeld houdt op tafel te krijgen en oplossingen te vinden, moeten betrokkenen vrijuit kunnen spreken. Dit kan alleen

wanneer alles wat tijdens de mediation wordt besproken vertrouwelijk blijft. De vertrouwelijkheid blijft ook na de beëindiging van de mediation van kracht en

geldt ook voor de mediator.

 

Neutraliteit van de mediator

 De mediator leidt als neutrale derde het mediationproces en heeft geen oordeel over het conflict. De mediator is ook onpartijdig en waakt ervoor dat alle

betrokkenen voldoende gelegenheid krigen om hun verhaal te doen.

De mediator helpt de verstoorde communicatie tussen betrokkenen te herstellen en zorgt ervoor dat er tussen hen een constructief gesprek ontstaat.

 

Privacy verklaring