Home
Familiemediation
Kinderen en Scheiding
Mediation in Straf- en Herstelzaken
Coaching na scheiding
Over Paula Beentjes
Kosten
Contact

Mediation in straf- en herstelzaken

Wat is mediation in straf- en herstelzaken


Mediation in straf- en herstelzaken heeft tot doel de schade veroorzaakt door (strafbaar) wangedrag te herstellen. Door met elkaar over het gebeurde te praten

kunnen beelden en eventuele (voor)oordelen die mensen over elkaar hebben, veranderen. ‘Benadeelden/slachtoffers’ krijgen de kans aan te geven welke

effecten het (strafbare) wangedrag op hen en hun omgeving heeft gehad. Ook kunnen zij andere vragen die nog bij hen leven aan de orde stellen en kunnen zij

aangeven op welke manier de dader zou kunnen bijdragen aan het herstel. Ook de ‘daders’ krijgen de kans aan te geven hoe het incident heeft kunnen

gebeuren of hoe het incident hun leven nog beïnvloedt. Ook kunnen zij vertellen hoe zij er nu over denken, bijvoorbeeld door uit te leggen dat het hun bedoeling

niet geweest is dat het zo is gelopen, dat ze ervan geleerd hebben en dat ze ervoor zullen zorgen dat het niet meer zal gebeuren. Door met elkaar in contact of in

gesprek te komen ontstaat er ruimte voor herstel: zo kan een gebeuren dat grote invloed op iemands leven heeft gehad eindelijk een plek krijgen en kan men

verder met zijn/haar leven.

Hierbij kan het gaan om:

- gebeurtenissen die bij de wet strafbaar gesteld zijn, zoals vernieling, diefstal, geweld, bedreiging met geweld etc.

- andere, niet bij de wet strafbaar gestelde, gebeurtenissen die door u als onaangenaam en onwenselijk zijn ervaren en waarover u met de ander in het reine zou willen komen (normoverschrijdend gedrag). Hierbij valt te denken aan pesten (op school/in de buurt/op het werk) of aan een ruzie die nooit is bijgelegd en waarvan u veel verdriet, boosheid of anderszins last heeft.

Onder ‘herstel van schade’ kan vallen:

-aanbieden van excuses in een brief of door middel van een videoboodschap;

-aanbieden van excuses in een gesprek met de benadeelde, onder leiding van een mediator;

-zelf de aangerichte schade repareren of een andere dienst verlenen aan de benadeelde (zoals bijvoorbeeld eens in de maand de auto wassen van de bejaarde meneer, wiens auto je eerder bekrast hebt);

-schadevergoeding betalen aan een ‘goed doel’, zoals bijv. Stichting tegen Zinloos Geweld;

-schadevergoeding betalen aan de benadeelde.


Werkwijze:

Bij bemiddeling in Straf- en Herstelzaken vinden altijd eerst apart persoonlijke voorgesprekken plaats. Een gesprek tussen de mediator en het

‘slachtoffer’, en een gesprek tussen de mediator en de ‘dader’. Pas daarna vindt, uiteraard alleen als betrokkenen dat willen, een gezamenlijk gesprek onder

leiding van de mediator plaats. Soms wil een slachtoffer een dader niet persoonlijk ontmoeten, in dat geval wordt tijdens het persoonlijke voorgesprek

besproken welke andere manieren mogelijk zijn. De mediator is onpartijdig en neutraal, hij is er voor zowel het slachtoffer als de dader. Het gaat erom dat zij

beiden het gebeuren na dit gesprek achter zich kunnen laten en dat zij ieder weer verder kunnen met hun leven.

 

Privacy verklaring