Home
Familiemediation
Kinderen en Scheiding
Mediation in Straf- en Herstelzaken
Coaching na scheiding
Over Paula Beentjes
Kosten
Contact

Kinderen en scheiding
 

Paula Beentjes biedt naast Mediation  :

Kindercoaching/Jongerencoaching voor kinderen met gescheiden ouders.

Ik werk onder meer met het programma DE KINDEREN SCHEIDEN MEE (Zandkastelenprogramma®).

 

WAT Is het: 

>In een speciaal op hun leeftijd afgestemd programma van een dagdeel leren kinderen beter te begrijpen wat er gebeurt als ouders scheiden en

hoe zij daarmee om kunnen gaan

>Een laagdrempelig en preventief programma met creatieve werkvormen.

DOEL van het programma :

>problemen die uit een scheiding kunnen voortkomen verminderen en proberen te voorkomen;

>om de verwerking van de scheiding op gang te brengen.

Voor WIE:

Het is een groepsprogramma, voor kinderen / jongeren van 4 tot 17 jaar. Het kan ook individueel, en/of door de kinderen uit een gezin worden gevolgd.

 

Ouders volgen voorafgaand aan het kinderprogramma een ouderbijeenkomst waarin zij uitleg krijgen

>over wat het voor kinderen betekent als ouders uit elkaar gaan;

>waar kinderen mee kunnen worstelen als ouders uit elkaar gaan;

Ouders krijgen handvatten aangereikt hoe zij hun kinderen kunnen bijstaan in de hectische scheidingsperiode, en ook daarna. Dit is een heel belangrijk onderdeel,

het zijn namelijk de ouders die de kinderen dagelijks gaan begeleiden. Zo leren ouders om, ondanks hun eigen emoties en verwerking tijdens en na een scheiding,

emotioneel beschikbaar te blijven voor hun kinderen.

NIEUW:  E-book : 'WIJ, DE KINDEREN SCHEIDEN MEE'

In het kader van de Dag van het gescheiden kind: schreef Paula Beentjes samen met collega-coaches dit boek. Voor ouders, om te kunnen kijken door de ogen van hun kind. Want hoe vertel je als ouder bijvoorbeeld aan je kind over de op handen zijnde scheiding? Waar moet je aan denken bij het brengen van deze verdrietige boodschap? Dit en nog veel meer tips staan in dit E-book. Dit boek is ook een praktisch hulpmiddel voor leerkrachten en jeugdprofessionals.

Dit E-book is GRATIS te downloaden via:

https://www.dekinderenscheidenmee.nl/e-book 

DATA Programma 2021: 

Overeenkomstig de regelgeving rond Corona op dit moment geen aanbod voor groepsprogramma.

Voor Afspraken voor het individuele programma en/of voor kinderen uit 1 gezin: neem contact op, dan maken we een afspraak die voor jullie kind/kinderen het beste uitkomt.

 

Mattenspel:

Paula Beentjes is werkzaam als Mattenspelbegeleider.

 

 

 

 

 

 

Bijzonder Curator 

Paula Beentjes is werkzaam als Bijzonder Curator in Jeugdzaken bij de Rechtbank Noord-Holland

De rechtbank kan een bijzonder curator aan een kind toewijzen, als de belangen en de stem van het kind in een proces naar voren gebracht dienen te worden. Dit kan het geval zijn als het ouders niet lukt om het eens te worden over de zorgverdeling over de kinderen, of als een van de ouders wenst te gaan verhuizen naar een ander deel van het land. De bijzonder curator spreekt in een afzonderlijk gesprek met het kind/de kinderen, en voert ook (afzonderlijke) gesprekken met de ouders en andere personen die belangrijk kunnen zijn voor het onderzoek. Meestal de juf of de meester van school, of bijvoorbeeld een familielid.

Een kind kan zelf ook een brief aan de rechtbank sturen en hierin zijn/haar wensen kenbaar maken. Het is ook mogelijk dat het kind in deze brief aan de rechter verzoekt om een bijzonder curator te benoemen. De rechter zal het kind horen en kan vervolgens besluiten om een bijzonder curator voor het kind te benoemen. Ook dan doet de bijzonder curator onderzoek naar de situatie, en krijgt het kind de gelegenheid zijn/haar stem naar voren te brengen.

Aan het einde van het onderzoek stelt de bijzonder curator een schriftelijk verslag op. Ouders (en hun advocaten) krijgen gelegenheid hierop te reageren. De rechter neemt op grond van het verslag en de reacties van ouders (en hun advocaten) een beslissing.

 

Privacy verklaring