Home
Familiemediation
Kinderen en Scheiding
Mediation in Straf- en Herstelzaken
Coaching na scheiding
Over Paula Beentjes
Kosten
Contact

 

FAMILIEMEDIATION

Scheiden

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis en heeft een enorme invloed op iemands leven, met name wanneer er kinderen bij betrokken zijn. Emoties als

boosheid, verdriet, onmacht, teleurstelling en angst, maar ook zorgen voor de toekomst wisselen elkaar af. En juist in deze periode dienen belangrijke

afspraken voor de toekomst gemaakt te worden. Daarbij komt dat naast aandacht voor de eigen emoties en praktische zaken ook de kinderen de nodige

aandacht vragen. Als gecertificeerd familiemediator kan Paula Beentjes u als ouders ondersteunen om in dit proces op een goede, respectvolle manier tot

praktische oplossingen te komen over onder meer de zorg en opvoeding van de kinderen. Daarnaast is bij een echtscheiding  juridisch en financieel 

maatwerk van het grootste belang. Voor de zorgvuldige juridische en zakelijke afhandeling van een scheiding werkt Paula Beentjes Mediation samen met een

aantal advocaten, financieel planners en fiscalisten.


Ouderschapsplan en Convenant

Ouders die gaan scheiden zijn wettelijk verplicht om een Ouderschapsplan te maken als zij minderjarige kinderen hebben. Het maakt hierbij niet uit of de

ouders getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen. 

Als u er samen voor kiest te gaan scheiden, 'scheiden de kinderen mee'. De praktijk heeft inmiddels laten zien dat het voor kinderen allemaal een stuk

draaglijker en eenvoudiger wordt als hun ouders er samen, binnen relatief korte tijd, in goed overleg uit kunnen komen. De toegevoegde waarde die ik als

mediator kan bieden is ouders zodanig te begeleiden dat de (emotionele) schade zo veel mogelijk beperkt blijft. Door ook aandacht aan de positie van de

kinderen te besteden helpt Paula Beentjes Mediation ouders om de scheiding zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Ook de kinderen worden actief bij de

mediation betrokken, dit eenmalige gesprekje met de kinderen vindt meestal plaats rond het moment dat ouders het ouderschapsplan samen hebben afgerond. 

De ervaring leert dat kinderen zich hierdoor enorm opgelucht voelen. Voor hen is het eigenlijk heel vanzelfsprekend dat zij ook hun stem mogen laten horen in

deze turbulente tijd waarin veel over hen wordt beslist. 

De zakelijke afspraken worden vastgelegd in een Convenant. Het Convenant en het Ouderschapsplan worden samen met het Gemeenschappelijk Verzoek tot

Echtscheiding meegezonden naar de Rechtbank. Bij een dergelijke scheiding op gemeenschappelijk verzoek hoeft u zelf niet voor de rechter te verschijnen.

 

 

Paula Beentjes is werkzaam als Kindercoach/Jongerencoach voor kinderen met gescheiden ouders met het Programma

De Kinderen Scheiden Mee (Zandkastelenprogramma®)

 

Het Programma 'De Kinderen Scheiden Mee' (Zandkastelenprogramma®) helpt kinderen tussen de 4 en 17 jaar op weg om door de scheidingsperiode 

heen te komen.   

Het Programma kan ook individueel en door kinderen binnen een gezin gevolgd worden. In een speciaal op hun leeftijdsgroep afgestemd programma

van één ochtend of middag leren de kinderen beter begrijpen wat er gebeurt in een scheiding en hoe ze daar mee om kunnen gaan. 
 

Ik ben gecertificeerd Coach voor het Programma 'De Kinderen Scheiden Mee' (Zandkastelenprogramma®) en kan dit programma aan uw gezin

aanbieden.

Kijk voor meer informatie hierover elders op deze site onder het menu:  Kinderen en Scheiding  

 

>Problemen binnen het gezin 

Mediation is ook geschikt bij conflicten binnen het gezin, bijvoorbeeld over een verschil van inzicht tussen de ouders over de opvoeding van de kinderen. Of bij

een probleem tussen ouder(s) en kind. 

>Problemen binnen het nieuw samengestelde gezin

Binnen 'Stiefgezinnen' (die in Vlaanderen ook wel worden  aangemerkt met de mooie toepasselijke term: 'plusgezinnen'), kunnen de nodige botsingen

plaatsvinden; ieder heeft zijn eigen verwachtingen en wensen. 

Ik ben gecertificeerd STIEFPLANCOACH  en kan jullie als zodanig ondersteuning en begeleiding bieden bij de specifieke problemen die in jullie

samengesteldegezin spelen, waarbij ook aandacht is voor de veelvoorkomende valkuilen in samengestelde gezinnen. Ook als jullie van plan zijn om een

samengesteld gezin te gaan starten, kan ik jullie, ter preventie, wijzen op deze specifieke valkuilen in samengestelde gezinnen. Zodat jullie hier bij de start van het

samengestelde gezin alert op zijn. 

 

 

Privacy verklaring